Soms is het reiken van een hand het begin van een gezamenlijke reis.

Vera Nazarian

Een training sluit idealiter aan bij de leerbehoeften van een deelnemer. Hier gaat het minder om het verwerven van vaardigheden maar meer om de deelnemer in zijn kracht te zetten. Met als doel om vanuit passie en empathie aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van de bewoner of cliënt die van zorg afhankelijk is.

Dat betekent dat een training op maat gemaakt wordt. Door in te spelen op situaties uit de dagelijkse praktijk leren de deelnemers om de besproken onderwerpen meteen te vertalen en toe te passen. Met het inzetten van actieve werkvormen leren zij ervaringsgericht, dat blijft beklijven. 

In verbinding met zichzelf en met de ander wordt de deelnemer geprikkeld om naar zichzelf te kijken en persoonlijke leiderschap te nemen.

Over een mogelijke training ga ik graag met u in gesprek. Speerpunten zijn o.a. dementie, persoonsgerichte en omgevingsgerichte zorg en het opleiden van zorgmedewerkers tot welzijnsprofessionals.