• Persoonsgericht (belevingsgericht) werken
 • Positieve gezondheid: wie is de mens achter zijn ziekte?
 • Samenwerken in een driehoek: cliënt, familie en professional 
 • Kleinschalig wonen en werken: het meervoud van lef is leven. 
 • Welzijnsprofessional: verbinding van zorg en welzijn  
 • Moderne dementiezorg
 • Omgevingszorg: de wondere wereld van dementie
 • Zelfreflectie: de sleutel tot leren
 • Rapportage: alle neuzen de zelfde richting op! (SOAP)
 • Teamtraining: samenwerken en aanwezige kwaliteiten erkennen en gebruiken
 • Verbindend communiceren: inzicht in communicatieprocessen, invloed door eigen gedrag. 
 • Krachtige gespreksvaardigheden 
 • Omgaan met feedback: hoe maak ik er een leermoment van? 

Boven genoemde thema’s behoren tot de mogelijkheden van een training. De vraagstelling van de klant staat bij het ontwikkelen van een training centraal, alleen zo kunnen de deelnemers een optimaal resultaat bereiken.