Een goede leraar brengt leerlingen voort die beter zijn dan hij.

Max Pam

Individueel

Bij individuele coaching kunnen bepaalde levensvragen centraal staan. Een coach heeft niet de wijsheid in pacht, maar hij kan wel ondersteuning bieden door goede vragen te stellen. En dat helpt je om zelf oplossingen te zoeken voor belemmeringen en het vergroot het zelfvertrouwen.

Je kunt ervoor kiezen om je zelf beter te leren kennen door een DISC-analyse te maken. Hier wordt gemeten hoe je omgaat met problemen en uitdagingen, hoe je anderen overhaalt tot je standpunt, hoe je omgaat met en reageert op veranderingen en hoe je omgaat met regels, details en procedures.

Team coaching

Het coachen van teams in zorginstellingen heeft als doel de teamdynamiek te optimaliseren en de samenwerking te verbeteren. Coachen ondersteunt bij hun ontwikkelingsproces. Bij implementatie- en verandertrajecten kan professionele, verbindende ondersteuning nodig zijn.

Hintze Communicatie helpt je met het optuigen en inbedden van een zelforganiserende cultuur. Bestaande kwaliteiten inzetten op de juiste taken, de rollen duidelijk verdelen, vertrouwen en begrip in het team creëren en een gezonde feedbackcultuur implementeren. Je kunt ervoor kiezen om de teamleden elkaar beter te leren kennen door een DISC-analyse te maken. Hier wordt gemeten hoe ieder teamlid omgaat met problemen en uitdagingen, hoe ze anderen overhalen tot hun standpunt, hoe zij omgaan met en reageren op veranderingen en hoe ze omgaat met regels, details en procedures.